X
X

Kişisel Veriler ve Genel Gizlilik Sözleşmesi

AnasayfaKişisel Veriler ve Genel Gizlilik Sözleşmesi

Kişisel Veri ve Genel Gizlilik Sözleşmesi

Bu Kişisel Veri ve Genel Gizlilik Sözleşmesi ("Sözleşme"), Sapient Host("Hizmet Sağlayıcı") ve müşteri veya kullanıcı ("Müşteri") arasında aşağıdaki şartlar ve koşullar üzerinde anlaşma sağlanmasıyla yürürlüğe girmektedir:

  1. Kişisel Veri Toplama ve Kullanımı: Hizmet Sağlayıcı, Müşteriden topladığı kişisel verileri yalnızca belirli amaçlarla kullanır ve yürürlükteki veri koruma yasalarına uygun olarak işler. Kişisel veriler, Hizmet Sağlayıcının hizmetleri sağlaması, müşteri taleplerini işlemesi ve müşteri destek hizmetleri sunması için kullanılır.

  2. Kişisel Veri Koruması: Hizmet Sağlayıcı, topladığı kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için uygun teknik ve organizasyonel önlemleri alır. Kişisel verilerin yetkisiz erişime, kayba veya kötüye kullanıma karşı korunmasını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri alır.

  3. Kişisel Veri Paylaşımı: Hizmet Sağlayıcı, Müşteri verilerini 3. taraflarla yalnızca Müşterinin açık onayı veya yasal gereklilikler altında paylaşır. Bu durumlar dışında kişisel veriler, gizlilik ilkesi çerçevesinde saklanır ve korunur.

  4. Gizlilik Taahhüdü: Hizmet Sağlayıcı ve Müşteri, bu sözleşme kapsamında alınan ve paylaşılan bilgilerin gizliliğini koruma taahhüdünde bulunurlar. Taraflar, sözleşme süresince ve sonrasında da bu taahhüde uygun davranacaklarını kabul ederler.

  5. İlgili Yasal Düzenlemeler: Hizmet Sağlayıcı ve Müşteri, kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasıyla ilgili yasal düzenlemelere uygun hareket etmeyi taahhüt ederler. Her iki taraf da, veri koruma düzenlemelerine uyum sağlamak ve gizlilik haklarını korumak için gerekli önlemleri alacaklardır.

  6. Veri Saklama Süresi: Hizmet Sağlayıcı, kişisel verileri yalnızca gerekli olduğu sürece saklar ve yürürlükteki yasal düzenlemelerle belirlenen sürelerde muhafaza eder. Veri saklama süresi sona erdiğinde veya Müşterinin talebi üzerine veriler uygun şekilde imha edilir.

  7. Değişiklikler: Hizmet Sağlayıcı, bu sözleşmeyi zaman zaman güncelleme hakkını saklı tutar. Güncellemeler, Hizmet Sağlayıcının web sitesinde yayınlanır ve Müşteri, değişikliklerden haberdar olmak ve onları kabul etmekten sorumludur.

Bu Kişisel Veri ve Genel Gizlilik Sözleşmesi, Hizmet Sağlayıcı ve Müşteri arasında yürürlükte olan anlaşmalı şartları ve koşulları içermektedir. Taraflar, bu şartlara uygun davranacaklarını ve sözleşme hükümlerine riayet edeceklerini kabul ederler.


Top